home
nederlands
advies & onderzoek ICT werkwijze opdrachtgevers publicaties over Pleiade contact
publicaties

recent
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003

2003


Naar een toekomstvast interbibliothecair documentleverantie systeem

Evaluatieonderzoek en toekomstverkenning Licentiebureau UKB